Traditie & technologie

banner traditie

De Hogere Zeevaartschool combineert traditie met moderne technologie.
Zo dragen de studenten een uniform en wordt traditioneel bij het begin van het academiejaar een plechtigheid georganiseerd waar aan de nieuwe promoties de naam van een verdienstelijke persoonlijkheid uit de nautisch-maritieme wereld wordt gegeven.

Overzicht van de promoties vanaf het academiejaar 1948-1949

De hogeschool is gevestigd in een beschermd gebouw uit het interbellum, gelegen ten noorden van de Royerssluis in het Antwerpse havengebied.
De ontwerpers slaagden erin functionaliteit en esthetiek harmonisch te combineren. In de loop van de jaren werden natuurlijk de nodige aanpassingen aangebracht, zonder evenwel aan het specifieke karakter van de architectuur te raken.

Naar ons schoolgebouw

Kwaliteitszorg is ingebed in de werking van de HZS. Hieronder vindt u een overzicht en een tijdslijn van de werkgroepen en audits ter bevordering en ter bewaking van de kwaliteit van het onderwijs op de HZS.

Werkgroepen /audits  
Meer dan jaarlijks  
COO Coördinatie onderwijs en Onderwijsvernieuwing
WOM Wetenschappelijke OnderzoeksMethodologie
CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
HOC Hogeschool OnderhandelingsComité
RvT Raad van Toezicht
BC BestuursCollege
IVH Steering Council IVH
IKZ Integrale KwaliteitsZorg
Audit Comité Overkoepelend HZS Audit Comité
Jaarlijks  
IA's Interne Audit van alle diensten en afdelingen
Management Review Jaarlijkse beleidsopvolging
EA ISO Externe Audit voor ISO 9001 door DNVGL
EA STCW Externe Audit voor STW door FOD Mobiliteit
Onderwijsraad Afstemming opleidingen met de Industrie
Associatiefaculteitsraad Onderwijs en onderzoek afstemming tussen de UA en de HZS
Mediwet Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk
Bedrijfsrevisor Externe controle van de Jaarrekening
Minder dan Jaarlijks
EA EMSA Externe Audit voor maritieme opleidingen door EMSA
EA NVAO Externe Audit voor de borging van kwaliteit van het onderwijs door NVAO 
Bekijk hier de tijdslijn van de onderwijskwaliteitsbeheersing van de HZS

 

Gespecialiseerde opleidingen vergen speciale apparatuur om hooggekwalificeerd personeel voor de maritieme industrie af te leveren. Je treft bij ons dan ook de modernste didactische middelen aan.
Zo beschikt de Hogere Zeevaartschool over goed uitgeruste laboratoria en werkplaatsen én over de modernste simulators voor scheepsnavigatie, radar, ladingbeheer, voortstuwing en telecommunicatie.
In de bibliotheek hebben de studenten de beschikking over recente publicaties, video’s, cd’s, computers en internettoegang..

Naar onze bibliotheek

traditie foto01Full Mission Bridge Simulator voor praktijkoefeningen radar en navigatie traditie foto02PPT (Propulsion Plant Training) simuleert de controle van de machinekamer
traditie foto03GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) simulator traditie foto04Studenten scheepswerktuigkunde leren dieselmotoren demonteren.