Studieaanbod

banner studieaanbod

De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde aanbiedt.
De lessen worden daarom zowel in het Nederlands als in het Frans, in afzonderlijke afdelingen, gegeven.
Beide afdelingen hebben ongeveer even veel studenten.
Zo'n 10 % van de studentenpopulatie bestaat uit meisjes.
Studeren aan de HZS betekent studeren in een internationale leeromgeving: wij hebben ruim 35% buitenlandse studenten van 20 verschillende nationaliteiten!

Hoofdopleidingen

De Hogere Zeevaartschool biedt een opleiding afgestemd op twee carrières. Eerst is er een loopbaan op zee als koopvaardijofficier, waarbij je tot kapitein of hoofdwerktuigkundige kunt opklimmen. Daarna volgt meestal een nautisch-economische of nautisch-technische functie aan de wal.

De opleiding Nautische Wetenschappen bestaat uit twee cycli: na de eerste cyclus van drie jaar behaal je het diploma van Bachelor en na een tweede cyclus van één jaar het diploma van Master in de Nautische Wetenschappen.

De opleiding  Scheepswerktuigkunde bestaat uit één cyclus van drie jaar en leidt tot het diploma van Bachelor in de Scheepswerktuigkunde.

Andere opleidingen

De Hogere Zeevaartschool werd uitgebouwd tot een gediversifieerd maritiem kenniscentrum waar niet alleen hogeschoolopleidingen worden verzorgd, maar waar ook de uitrusting en knowhow ter beschikking wordt gesteld van derden.

De HZS biedt een 40-tal trainingmodules aan die zowel door firma’s en officiële instanties, als door individuele cursisten kunnen worden gevolgd.
Het is ook mogelijk een modulaire nautische opleiding te volgen die leidt tot de vaarbevoegdheid STCW Management Level voor alle scheepstypes.
Op basis van bovenvermelde modules werd een opleiding Commerciële Yachting samengesteld. Deze is bedoeld voor de bemanning van pleziervaartuigen die commerciële activiteiten uitoefent, met een brutotonnage kleiner dan 500.
De postgraduaatopleiding in Hydrografie leidt tot de certificering als Hydrographic Surveyor Level B.

Missie en visie van de Hogere Zeevaartschool

Studieaanbod-01Wie dacht dat een nautische opleiding een typische jongensopleiding is, heeft het mis: steeds meer meisjes kiezen voor een maritieme carrière! Studieaanbod-02In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan veiligheid (brandbestrijding, het gebruik van reddingsuitrusting, nautische geneeskunde). Studieaanbod-03