Wetenschappelijk onderzoek

Waarom?

Het structuurdecreet voorziet in België enerzijds professionele bachelors en anderzijds academische bachelors en masters. De opleiding Nautische Wetenschappen van de HZS is een academische bachelor en master. Hiervoor moet dezelfde accreditering behaald worden als deze van de universiteiten.
Om dit mogelijk te maken diende deze opleiding geacademiseerd te worden. Dit betekent onder meer dat aan de HZS wetenschappelijk onderzoek moet verricht worden ter sturing van de opleiding. Om de nodige ondersteuning te bekomen in dit academiseringsproces maakt de HZS deel uit van de AUHA (Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen)

Hoe?

In 2003 heeft de Universiteit Antwerpen voor het eerst middelen uit haar eigen Bijzonder Onderzoeksfonds, kortweg BOF, vrijgemaakt voor het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de academisering van de hogescholen van de associatie. Op deze manier konden enkele tientallen academiseringsprojecten van de hogescholen betoelaagd worden.

Ondertussen zijn aan onze hogeschool 9 BOF academiseringsprojecten met succes afgesloten en starten er vanaf 2015 en 2017 4 nieuwe BOF academiseringsprojecten.

De 9 afgelopen BOF projecten zijn:

Vanaf januari 2015 starten er 4 nieuwe BOF projecten:

 • Bepaling van de concentratie van ladingsdampen rondom de scheepsopbouw door windtunnelonderzoek en CFD
 • Onderzoek naar de lasbaarheid van experimenteel corrosie resistent staal voor gebruik in ballasttanks van koopvaardijschepen
 • Data analyse van relaties tussen scheepstrafiek, windcondities, golven en erosie in intertidale ecosystemen in het Schelde-estuarium
 • Voorspelling van verwachte scheepsaankomsten: data analyse in nautische datasets

 Vanaf januari 2017 starten er 4 nieuwe BOF projecten:

 • Sub-Nyquist onderwatercommunicatie
 • Het belang van de klimaatregeling tijdens het schilderen van ballasttanks van koopvaardijschepen
 • Microbiologisch beïnvloede corrosie gecontroleerd door middel van een UV ballast water management system
 • Studie van sedimentatie en geulvorming in een nieuw aangelegd getijdengebied

Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Een ander belangrijk kanaal is het IWT (Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) dat o.a. via de TETRA-projecten (in samenwerking met KMO's) onderzoek aan hogescholen in hoge mate financiert.

Ook de Europese Commissie stelt gelden ter beschikking van projecten. De HZS trad op als partner van een Life-Environment Demonstration Project ingediend door Hydrex NV. Het LIFE-ECOTEC-STC project ging van start in oktober 2006 en liep tot september 2009.

Van oktober 2009 tot september 2012 was de HZS co-partner van een INTERREG IV B North Sea Region project in nauwe samenwerking van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Titel van het project was “BLAST (Bringing Land and Sea Together)”. Doel van het project was het verbeteren van Integrated Coastal Zone Management and Planning (ICZM&P), het harmoniseren en integreren van geografische data met betrekking tot het land en de aangrenzende zee. Dit moet leiden tot een verbetering van het geïntegreerd kustzonebeheer en de ruimtelijke planning via verschillende modellen en tools.

EU projecten

 • Sinds januari 2013 loopt een life long learning project SEATALK.
 • Vanaf mei 2015 loopt een IAMU fondsproject genaamd ‘VTS-Bot: Analysis and implementation of a student-centred learning approach by using a ChatBot computer programme to provide for an outcome-based maritime communication training’
 • Vanaf juli 2015 loopt een NATO project genaamd 'Fighting Maritime Corrosion and Biofouling with Task-Specific Ionic Compounds'
 • Vanaf september 2015 loopt een Erasmus + project genaamd 'Maritime English Language Training Standards'


Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) in de Professionele Bacheloropleiding Scheepswerktuigkunde


Sinds het academiejaar 2007-2008 kan ook in de professionele bacheloropleiding Scheepswerktuigkunde aan projectmatig wetenschappelijk onderzoek worden gedaan.
De volgende PWO-projecten zijn lopend of zijn met succes afgelopen:

 • Onderzoek naar de mogelijkheden om over te gaan van preventief naar predictief onderhoud door middel van thermografie en trillingsanalyse (2007-2010)
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om een klassieke schroefaandrijving te vervangen door een alternatieve Mirage drive aandrijving (2009-2010)
 • Alternatieve laminaten voor PV-panelen (2009-2011)
 • Ontwerp van een Solar Powered Vessel voor de Dutch Open Solar Challenge van 2011 en voor de Frysian Solar Challenge van 2012 (2011-2012)
 • Ontwerp van een Solar Powered Vessel voor de Dutch Open Solar Challenge van 2013 en voor de Frysian Solar Challenge van 2014 (2013-2014)
 • Onderzoek naar de effecten van biodiesel op een dieselmotor (2012-2014)
 • Optimalisatie van de zonneboot voor deelname aan de Solar1 Monte Carlo Cup 2015, 2016 & 2017 en de Frysian Dong Solar Challenge van 2016 (2015-2017)

Contact

Dr. Marc Vervoort
Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek
tel. 03-205 64 65
marc.vervoort@hzs.be

Nuttige links