Doctoreren

Sinds het academiejaar 2006-2007 kunnen doctoraatsstudenten een geassocieerd doctoraat in de Nautische Wetenschappen behalen.


Het doctoraat moet kaderen in één van de zeven onderzoeksdomeinen van de master:

 • Veiligheid en gezondheid
 • Maritiem transport
 • Mariene milieuproblematiek
 • Maritieme energieproblematiek
 • Maritieme technieken
 • Human resources en communicatie
 • Maritiem Recht

 

Tot nu hebben 5 docenten van de HZS een doctoraat behaald:

 • 4 juli 2011: Kapt. Kris De Baere - doctoraatsthesis "Corrosie in ballasttanks aan boord van zeeschepen"
 • 21 maart 2012: Rowan Van Schaeren - doctoraatsthesis "Integrated Port Operations Optimization"
 • 29 maart 2013: Helen Verstraelen - doctoraatsthesis "De invloed van de staalkwaliteit op de corrosie in ballasttanks aan boord van koopvaardijschepen".
 • 9 september 2016: Linda Van Dessel - doctoraatsthesis "Risicoanalyse van het vertrouwen in nautische instrumenten"
 • 29 juni 2017: Alison Noble - doctoraatsthesis "Maritime English put to the test! The feasibility and desirability of setting global standards for Maritime English: a survey-based study"

 

Momenteel bereiden nog 8 vorsers (waarvan 5 docenten van de Hogere Zeevaartschool) een doctoraat voor, met volgende doctoraatsonderwerpen:

 • Het effect van toxische dampen aan boord van chemicaliëntankers tijdens de normale operaties
 • Structural and contemporary issues in container shipping with focus on Secondary Trade routes
 • The effects of ships' generated waves in the Scheldt region and the Antwerp port region
 • Essays on current issues of shipping finance, with special focus on alternative funding sources, financial distress, restructuring and work out processes
 • The influence of coatings and its application on corrosion resistance
 • Anti-fouling bescherming van scheepsrompen - evaluatie van de recentste ontwikkelingen
 • De ontwikkeling van de zandbanken in de Schelde en de studie naar de invloed van de baggerwerken op deze ontwikkeling
 • Comparison between maritime and aviation safety

 

Contact

Dr. Marc Vervoort
Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek
tel. 03-205 64 65
marc.vervoort@hzs.be