Hoe inschrijven ?

Stap 2

Na ontvangst van je inschrijvingsformulier sturen we je een volledig dossier, met daarin o.a. de brochure "Wegwijs in de Hogere Zeevaartschool".

Opgelet: de verzending van de dossiers gebeurt pas vanaf midden juni.

Je inschrijving is definitief na betaling van het studiegeld.

De studenten worden verzocht te wachten op een betalingsverzoek vanuit de Hogere Zeevaartschool, alvorens tot overschrijving van het studiegeld over te gaan.

Van zodra de registratie van je opleidingsprogramma werd verwerkt, zal je een betalingsverzoek ontvangen met daarop een gestructureerde mededeling, waarmee je de betaling kunt uitvoeren.
 
De cursussen voor het academiejaar 2018-2019 beginnen op maandag 24 september 2018 om 8u15.
Studenten die niet aanwezig kunnen zijn vanaf de eerste dag van het academiejaar moeten dit schriftelijk melden vóór het begin van het academiejaar met opgave van de reden. Zij moeten hiervoor dan de uitdrukkelijke toestemming van het hogeschoolbestuur krijgen.

De nieuwe studenten 1ste bachelor Nautische Wetenschappen en 1ste bachelor Scheepswerktuigkunde worden voor een onthaalsessie verwacht op vrijdag 21 september 2018 om 10u.

Terug naar stap 1