Structuur

De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die de academische opleidingen Nautische Wetenschappen en de professionele opleiding Scheepswerktuigkunde aanbiedt.

In de afdeling Nautische Wetenschappen worden dekofficieren opgeleid.
Dekofficieren zorgen voor de besturing van het schip, bepalen de reisroute, zorgen voor de maritieme communicatie, beheren de lading, enz.
Deze opleiding leidt tot een carrière op zee waarin je kan opklimmen tot de graad van kapitein.

In de afdeling Scheepswerktuigkunde worden officieren-werktuigkundigen opgeleid.
De scheepswerktuigkundige is verantwoordelijk voor het preventief onderhoud en herstelling van alle thermische, elektrische, pneumatische en hydraulische installaties aan boord van een schip, en voor de veiligheidsuitrusting.
Deze opleiding leidt tot een carrière op zee waarin je kan opklimmen tot de graad van officier-hoofdwerktuigkundige.

De opleiding Nautische Wetenschappen bestaat uit twee cycli: na de eerste cyclus van drie jaar behaal je het diploma van Academische Bachelor in de Nautische Wetenschappen en na een tweede cyclus van één jaar behaal je het diploma van Master in de Nautische Wetenschappen.

De opleiding Scheepswerktuigkunde bestaat uit één cyclus van drie jaar en leidt tot het diploma van Professionele Bachelor in de Scheepswerktuigkunde.

 

Onderwijsstructuur van de Hogere Zeevaartschool:

  • bachelor/masterstructuur
  • studievoortgang wordt beoordeeld op basis van een creditsysteem
  • geïndividualiseerde studietrajecten mogelijk
  • het academiejaar wordt ingedeeld in 4 modules van 6 weken (elke module wordt gevolgd door examens)
  • onderzoeksprojecten creëren wetenschappelijke onderbouw van de onderwijsprogramma’s.

 

structuur foto01Studenten nautische wetenschappen bepalen de positie van een schip op een zeekaart en zetten een koers uit. structuur foto02Studenten scheepswerktuigkunde leren veilig en correct cilindrisch draaien. structuur foto03Studenten scheepswerktuigkunde leren veilig en correct lassen