STCW-normen

De Hogere Zeevaartschool levert de nodige certificaten af conform de STCW-normen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) van de International Maritime Organisation (IMO). Deze normen werden voor het eerst in 1975 opgesteld en in 1995 geamendeerd (vandaar de uitdrukking “STCW ‘95”). Doel was de veiligheid op zee te bevorderen en het maritieme milieu te beschermen.

De STCW ‘95-normen moesten ten laatste in 2002 in de maritieme opleidingen verwerkt worden. Controle hierop gebeurt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en vereist de implementatie van een kwaliteits-managementssysteem.

De Hogere Zeevaartschool behaalde in 2018 een ISO 9001:2015 certificaat, toegekend door de classificatiemaatschappij Det Norske Veritas.


dnvgl certificaat iso2015 website

Op 1 januari 2012 zijn substantiële wijzigingen van het STCW-verdrag en -code in werking getreden. De wijzigingen werden in juni 2010 vastgelegd tijdens een conferentie in Manilla en worden om die reden aangeduid met de naam “Manila Amendments”. De gewijzigde STCW-normen werden vanaf het academisch jaar 2012-2013 in onze curricula geïmplementeerd.

In de Nautische Wetenschappen bereik je het STCW Operational Level (STCW II/1) op het einde van de bacheloropleiding, terwijl het STCW Management Level (STCW II/2) als module deel uitmaakt van de masteropleiding.

In de Scheepswerktuigkunde bereik je het STCW Management Level (STCW III/2) reeds op het einde van de bacheloropleiding. Het operationeel niveau reikt tot de functie van 2e officier of 2e werktuigkundige, met het management niveau kan je opklimmen tot kapitein of hoofdwerktuigkundige.

ISO 2015 website