ASV Maritime Award Aline Koninckx 2016

De Antwerpse Scheepvaartvereniging, de beroepsvereniging van Antwerpse onafhankelijke en rederijgebonden scheepsagenturen, gaat ook dit jaar weer op zoek naar een verdienstelijke winnaar voor de Maritime Award Aline Koninckx.

Deze award ter waarde van 2.000 EURO kan worden toegekend aan een student hoger onderwijs die in 2016 een eindwerk maakt(e) over de scheepvaart in de breedste betekenis van het woord i.e. nautische, juridische en economische thema’s die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de Belgische havens of maritieme instanties.

Ook private organisatie of instanties, zonder winstoogmerk, die zich bezighouden met materies die de havensector in het algemeen en de scheepsagentuursector in het bijzonder direct ten goede komen, kunnen meedingen naar de Award.

Thesissen en projecten die in aanmerking komen voor deze Award kunnen tot uiterlijk 15 december 2016 worden bezorgd aan het secretariaat van ASV via kristel.vanhecken@asv.be .Het reglement en inschrijvingsformulier kan je hieronder downloaden.

De thesis dient in het Nederlands, Frans of Engels te zijn geschreven, en in 2016 afgerond en goedgekeurd te zijn met een beoordeling van 14/20 of hoger.

Download hier:

Reglement van de wedstrijd

Inschrijvingsformulier

 

Naar nieuwsoverzicht