Nieuwe opleiding STCW Management Niveau

Deze opleiding is modulair gestructureerd en omvat alle competenties vastgelegd in de STCW Convention & Code (including 2010 Manila Amendments):
•    Management Niveau
Table A-II/2 Specification of minimum standard of competence for masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or more (p.112-123).

De opleiding kan enkel worden gevolgd door personen die reeds de certificaten van het STCW Operationeel Niveau hebben behaald (Table A-II/1 Specification of minimum standard of competence for officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more (p. 99-110).
Deze certificaten worden verleend na het volgen van de TSO-opleidingen in het KTA Zwijndrecht – Cenflumarin en het Maritiem Instituut Mercator in Oostende, alsmede in de CVO’s (Centra voor volwassenenonderwijs) in Antwerpen en Oostende.
Ook indien gelijkwaardige certificaten werden behaald in een ander opleidingsinstituut of in een buitenlandse onderwijsinstelling, kan de Managment Niveau-opleiding worden gevolgd.

De cursist die de opleiding STCW Managment Niveau met succes volgt ontvangt de nodige certificaten om te kunnen varen tot het niveau van 1e Officier en Kapitein op alle scheepstypes (de opleiding is door de FOD Mobiliteit erkend). Uiteraard moet worden rekening gehouden met de benodigde vaartijd, zoals in de STCW-reglementering  vastgelegd.

Het opleidingsprogramma, de jaarplanning en de inschrijvingsvoorwaarden vind je onder
Andere opleidingen -- STCW Management Niveau.

 

Naar nieuwsoverzicht