Publieke doctoraatsverdediging Werner Jacobs

Doctoraatsverdediging Werner Jacobs

De Professoren kapt. dr. Kris De Baere (HZS) en dr. Dirk Lamoen (UA), de promotoren van dekandidaat, kapt. Werner Jacobs, prof. dr. Filip Lemière (UA), voorzitter van de jury endr. Rowan Van Schaeren, algemeen directeur HZS, nodigen u uit voor:

 

De publieke verdediging van het doctoraat van Werner Jacobs, getiteld “De concentratievan ladingsdampen in het niet-ladingsgedeelte van een chemicaliëntanker tijdens normaleoperaties”, tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Nautische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

De mondelinge verdediging van het doctoraat vindt plaats op dinsdag 19 novemberom 17u00 in auditorium Ortelius van de Hogere Zeevaartschool.

Aansluitend verwelkomt de Hogere Zeevaartschool u op een receptie.

 

Programma:

  • Verwelkoming van de genodigden, voorstelling van de doctoraatsjuryen voorstelling van de kandidaat (dr. Filip Lemière)
  • Presentatie van het doctoraat (Kapt. Werner Jacobs)
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen (dr. Filip Lemière)
  • Beraadslaging van de jury
  • Uitreiking van het doctoraat
  • Laudatio (Kapt. dr. Kris De Baere)
  • Finale overschouwingen en uitnodiging receptie (Dr. Rowan Van Schaeren) (voorzien 19u15)

 

Indien u bij de verdediging en aansluitende receptie aanwezig wilt zijn, dan vernemen we dat graag via de online RSVP.

 

 

Naar nieuwsoverzicht