Nieuwe directeur vanaf oktober 2017

Dr. Rowan Van Schaeren werd op 22 december door de Raad van Toezicht van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen geselecteerd als nieuwe algemeen directeur. Na 15 jaar geeft de huidige algemeen directeur van de HZS, kapitein Patrick Blondé, de fakkel door op 1 oktober 2017.

Rowan Van Schaeren studeerde in 1996 af met onderscheiding als licentiaat in de Nautische Wetenschappen aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Na een carrière op zee en in de privésector keerde hij in 2003 terug naar de HZS als assistent nautische vakken.

Hij behaalde in 2009 eveneens het diploma “Master of Transport and Maritime Economics”, met grote onderscheiding aan het Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA). Op 21 maart 2012 werd hij doctor in de Nautische Wetenschappen met een doctoraatsverhandeling over "Integrated Port Operations Optimization".

Kapt. Patrick Blondé blijft na 1 oktober 2017 verbonden aan de HZS als opdrachthouder infrastructuurwerken (vernieuwbouw).

(foto HZS, dr. Rowan Van Schaeren en kapt. P. Blondé ter gelegenheid van de doctoraatsverdediging op 21 maart 2012)

RVS PB website

 

Naar nieuwsoverzicht