Kwaliteitsbeheersing HZS

Hierbij een overzicht en tijdslijn van de werkgroepen en audits ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs op de HZS.

Overzicht van werkgroepen en audits ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs op de HZS
Meer dan Jaarlijks
COO Coördinatie onderwijs en Onderwijsvernieuwing  
WOM Wetenschappelijke OnderzoeksMethodologie  
CPBW Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk  
HOC Hogeschool OnderhandelingsComité  
RvT Raad van Toezicht  
BC BestuursCollege  
IVH Steering Council IVH  
IKZ Integrale KwaliteitsZorg  
Audit Comité Overkoepelend HZS Audit Comité  
Jaarlijks
IA's Interne Audit van alle diensten en afdelingen  
Management Review Jaarlijkse beleidsopvolging  
EA ISO Externe Audit voor ISO 9001 door DNVGL www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
EA STCW Externe Audit voor STW door FOD Mobiliteit http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart
Onderwijsraad Afstemming opleidingen met de Industrie  
Associatiefaculteitsraad Onderwijs en onderzoek afstemming tussen de UA en de HZS www.associatie-antwerpen.be
Mediwet Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk www.mediwet.be
Bedrijfsrevisor Externe controle van de Jaarrekening www.ibr-ire.be
Minder dan Jaarlijks
EA EMSA Externe Audit voor maritieme opleidingen door EMSA www.emsa.europa.eu
EA NVAO Externe Audit voor de borging van kwaliteit van het onderwijs door NVAO www.nvao.net

 
Bekijk hier de tijdslijn van de onderwijskwaliteitsbeheersing van de HZS

 

 

Naar nieuwsoverzicht