STCW Management Niveau

Vereiste voorkennis

De opleiding kan enkel worden gevolgd door personen die reeds de certificaten van het STCW Operationeel Niveau hebben behaald (Table A-II/1 Specification of minimum standard of competence for officers in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more.

Deze certificaten worden verleend na het volgen van de TSO-opleidingen in het KTA Zwijndrecht – Cenflumarin en het Maritiem Instituut Mercator in Oostende, alsmede in de CVO’s (Centra voor volwassenenonderwijs) in Antwerpen en Oostende. Ook indien gelijkwaardige certificaten werden behaald in een ander opleidingsinstituut of in een buitenlandse onderwijsinstelling, kan de Management Niveau–opleiding worden gevolgd.

Cursisten die nog geen ECDIS of MRM van het Operationeel Niveau gevolgd hebben (dit was vroeger niet vereist) moeten deze alsnog volgen voorafgaand aan de management-opleiding.
Indien dit voor u van toepassing is, gelieve contact op te nemen met de coördinator.

Het is mogelijk vrijstelling te krijgen voor modules van het Management Niveau die elders werden gevolgd.

Om te kunnen beoordelen of de kandidaat over de nodige kwalificaties beschikt gebeurt de inschrijving in twee stappen.
In de eerste stap wordt gevraagd om ons alle relevante getuigschriften en/of certificaten te bezorgen. Na gunstige beoordeling door een evaluatiecommissie kunt u in een tweede stap daadwerkelijk inschrijven voor de diverse modules.