STCW Management Niveau

Opleidingsprogramma

De opleiding wordt grotendeels gegeven in dagonderwijs, tussen 08.00 ’s morgens en 19.00 ’s avonds.

Voor deze opleiding is het mogelijk om opleidingscheques te gebruiken.

 

Globaal overzicht van de opleiding

 

Opleidingsonderdeel

Uren

Prijs

  Theorie Praktijk Examen Tot. Per persoon
           
Navigatieproblematiek          
Getijanalyse 24   2 26 275 €
Voyage Planning   12 2 14 170 €
Meteorologie & Oceanografie 24   2 26 275 €
Navigatie in ijsgebieden 12   2 14 170 €
Radar- en navigatiesimulator   20  4 24 450 €
ECDIS (Incl. AIS deel 2)   20   20 725 €
AIS deel 2  4     4  72 €
           
Reglementering & Manoeuvres          
Reglementen deel 3 12   3 15 170 €
Manoeuvres deel 4 12 28  2 42 790 €
           
Scheepsexploitatie          
Scheepvaartbeheer 24    4 28 300 €
Scheepsadministratie & int. conventies - deel 3 14   2 16 180 €
Management C&C   8   8 125 €
Communicatie 6    3  9  125 €
IMDG  8   2 10  125 €
Ladingbeheer  34   2  36 380 €
           
Scheepstechniek          
Geavanceerde stabiliteit 28    3 31 380 €
Schadeonderzoek  8    2  10 125 €
Propulsie 24 20  2 46 525 €
           
Medical Care 22 18   40 1.200 €
Veiligheid: Proficiency Survival Craft 8 24   32 1.000 €
           
           
Totaal       451 7490 €

 

 

Planning voorjaar 2017

 

 

Overzicht van de modules