Commerciële Yachting 500 GT

Inleiding

De Hogere Zeevaartschool biedt een opleiding commerciële yachting aan. Deze opleiding is bedoeld voor de bemanning van pleziervaartuigen die commerciële activiteiten uitoefent, met een brutotonnage kleiner dan 500.

De opleiding voldoet aan de wetgeving terzake, nl. het Koninklijk besluit van 24.05.2006 (Belgisch Staatsblad 31.05.2006). De desbetreffende artikelen zijn hier te bekijken (KB van 24.05.2006, bijlage I, hoofdstuk VII, punt VII/10 tot en met VII/13).

Het programma van de opleiding werd uitgewerkt op basis van STCW- vereisten, werd goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en werd ook aangepast aan de opleidingsstructuur van de pleziervaart. STCW zijn de internationale normen waaraan maritieme opleidingen dienen te voldoen.

De opleiding is modulair georganiseerd, zodat pakketten op maat worden aangeboden.
Ze is opgedeeld in vier groepen:

  • Officer up to 200 nautical miles out of the coast (officer 200’)
  • Master up to 200 nautical miles out of the coast (master 200’)
  • Officer unlimited
  • Master unlimited

De opleiding is zodanig samengesteld, dat de mogelijkheid bestaat de opleiding verder modulair op te bouwen van officer 200’ naar het hoogste certificaat, Master unlimited.
Deze modulaire structuur maakt het tevens mogelijk om de opleiding Commerciële yachting, indien de kandidaat het wenst, te spreiden over meerdere sessies/jaren.
De opleiding staat open voor derden, dit wil zeggen dat geïnteresseerden modules kunnen uitkiezen en volgen.

 

Contact

Bie Van Deun
Coördinator Beroepsopleidingen
tel. 03-205 64 35
training@hzs.be