Commerciële Yachting 500 GT

Vereiste voorkennis

 

  • Officer up to 200 nautical miles out of the coast: brevet yachtman/yachtnavigator.
  • Master up to 200 nautical miles out of the coast: certificaat van Officer 200’.
  • Officer unlimited: brevet yachtman/yachtnavigator.
  • Master unlimited: certificaat van Officer unlimited.

 

Indien de kandidaat niet over een brevet yachtman of yachtnavigator beschikt, dient hij/zij een curriculum en/of vaartijdbewijzen voor te leggen aan de evaluatiecommissie. Deze besluit na onderzoek of de verworven voorkennis voldoende is.
Kandidaten die reeds enkele of meerdere modules volgenden bij een ander opleidingscentrum, dienen deze aan te tonen door een kopie te overhandigen aan de evaluatiecommissie. Deze commissie bepaalt of de kandidaat eventuele vrijstellingen behaalt.

Elke kandidaat dient tevens een medische keuring te ondergaan bij Mediport (Italiëlei 51, 2000 Antwerpen, tel. 03-225 00 15, www.mediport.be) vooraleer hij/zij met de cursus begint. Deze keuring heb je nodig om je vaarbevoegdheid STCW te verkrijgen en geeft vooraf reeds een beeld van of je al dan niet medisch geschikt bent voor dit beroep.